Acasă

        Înființată în anul 1990, în cei 28 de ani Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a devenit o cetate a științei și culturii arădene, transilvane și euro-regionale, integrată în spațiul european al cercetării și educației, ca membră a Asociației Universităților Europene – EUA, Consorțiului European „Carolus Magnus”, Asociației Universităților Danubiene, Asociației Universităților Transcarpatice (ACRU), Alianța Universităților pentru Democrație (AUDEM), deținând vicepreședinția FEDE – Federației Europene a Școlilor Superioare, organism participativ al Consiliului Europei. Ca un corolar al eforturilor comunității academice pentru calitate, Universității noastre i-a fost acordat calificativul maxim „grad de încredere ridicat”, în anul 2009, de către Agenția Româna de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

Președintele Universității – Prof.univ.dr. Aurel ARDELEAN

 

Informații Studenți

Regulamente UVVG, Taxe de școlarizare, Structura anului universitar, Platforma e-learning, Situația școlară.

Paradigme Universitare Băimărene

Publicație periodică a Universității de Vest „Vasile Goldiș” Filiala BAIA MARE

 

Filiala Baia Mare a Fundației Universitare „Vasile Goldiș” din Arad