Acasă

                                                  PROF.UNIV.DR. AUREL ARDELEAN
 
                     Rector fondator- Președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
 
                                                       04.07.1939 – 26.12.2018
 
 
A fost o viață „Domn PROFESOR”!
    Astăzi, în zi de Sfântă Sărbătoare, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” a coborât steagul alb-albastru în bernă. 
     Marele profesor universitar, senator al României, Rector Fondator și Președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, 
 

                  Prof. univ. dr. Aurel Ardelean

 
 A plecat pentru totdeauna în eternitate. A pierdut ultima bătălie pentru sine, ca de astăzi să strălucească între astre. 
     Din anul 1990 s-a implicat, ca nimeni altul, în punerea bazelor învățământului superior privat, a fost un adevărat continuator al mărețelor gânduri ale corifeului Marii Uniri – Vasile Goldiș.
     A fost o viață „Domn PROFESOR”. Pur și simplu. Ne-a învățat să fim oameni, ne-a ajutat și ne-a îndrumat. A „ținut o linie”, a iubit elevii, studenții, pe Dumnezeu și oamenii. A scris, a tratat, a simțit, a suferit, a trăit. A strălucit ca un MENTOR și de acolo ne va lumina un ÎNGER-LUCEAFĂR. 
     Să-l căutați în inima voastră, cu ochii în sus și vă va răspunde, nu știe să facă altfel. 
     Rămâne ca timpul să-i glorifice întreaga activitate educațională, politică, dar mai întâi de toate ca OM, cu un suflet de o bunătate deosebită.
                        Dumnezeu să îi dea odihnă veșnică!
                        Sincere condoleanțe familiei greu încercate.

        Înființată în anul 1990, în cei 28 de ani Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a devenit o cetate a științei și culturii arădene, transilvane și euro-regionale, integrată în spațiul european al cercetării și educației, ca membră a Asociației Universităților Europene – EUA, Consorțiului European „Carolus Magnus”, Asociației Universităților Danubiene, Asociației Universităților Transcarpatice (ACRU), Alianța Universităților pentru Democrație (AUDEM), deținând vicepreședinția FEDE – Federației Europene a Școlilor Superioare, organism participativ al Consiliului Europei. Ca un corolar al eforturilor comunității academice pentru calitate, Universității noastre i-a fost acordat calificativul maxim „grad de încredere ridicat”, în anul 2009, de către Agenția Româna de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.

Președintele Universității – Prof.univ.dr. Aurel ARDELEAN

 

Informații Studenți

Regulamente UVVG, Taxe de școlarizare, Structura anului universitar, Platforma e-learning, Situația școlară.

Paradigme Universitare Băimărene

Publicație periodică a Universității de Vest „Vasile Goldiș” Filiala BAIA MARE

 

Filiala Baia Mare a Fundației Universitare „Vasile Goldiș” din Arad