Oferta educationala 2017 - 2018

Oferta educationala

Acte necesare inscriere - nivel licenta 2017

Din componenta dosarului de concurs, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2006 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, se elimina cerinta de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, inlocuindu-le cu certificarea conformitatii cu originalul, de catre persoana care are atributii desemnate in acest sens.
In vederea obtinerii certificarii conform cu originalul, candidatii trebuie sa prezinte documentele in original.

Regulamentul admiterii 2017