Cercetare

Proiecte în derulare:

 

 

 

Colecția ziarului „Sfatul”, apărut la Sighet între decembrie 1918 – decembrie 1919 

Prof. univ. dr. Nicolae IUGA

           În cadrul unui proiect finanțat de către Consiliul Județean Maramureș, un număr de patru cadre didactice de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” (prof. univ. dr. Nicolae Iuga în calitate de consultant științific, dr. Ioan–Liviu Tăut, manager proiect, dr. Magnolia Tilca și dr. Laura-Rebeca Stiegelbauer) au retipărit între coperțile unei singure cărți de format mare (A4), sub egida Academiei Române și a Universității mai sus-amintite, colecția aproape integrală a primului săptămânal în limba română apărut la Sighet, începând din decembrie 1918 și până în decembrie 1919. Studiul introductiv aparține d-lui prof. univ. dr. Nicolae Iuga, fiind tradus în limba erngleză de către lect. dr. Laura-Rebeca Stiegelbauer.

             În vâltoarea evenimentelor din Noiembrie – Decembrie 1918, în unitățile administrativ-teritoriale de atunci din Transilvania și Maramureș, acolo unde exista un procent semnificativ de populație românească s-au constituit organe de conducere provizorii românești numite „sfaturi”, la toate nivelurile: la nivel central (Marele Sfat Național Român de la Sibiu, condus de un Consiliu Dirigent prezidat de Iuliu Maniu), apoi la nivel de comitate, orașe și sate. Evident, nici Maramureșul nu a făcut excepție.

            Pe 22 noiembrie în capitala Comitatului, la Sighetu Marmației a fost organizată o mare Adunare Naţională românească, având undeva între 6.000 de participanți (estimările autorităților austro-ungare) și 10.000 de participanţi (estimările ulterioare ale organizatorilor), care au ales delegaţii maramureşeni la Adunarea de la Alba Iulia şi pe membrii Sfatului Naţional Român al Comitatului Maramureş, în frunte cu preşedintele Vasile Chindriş. În acele împrejurări Vasile Filipciuc, un avocat înstărit din Vișeu de Sus, s-a angajat să înfiinţeze la Sighet un ziar românesc care să se numească „Sfatul”, ca organ de presă al Sfatului Naţional Român Comitatens Maramureș.

            Primul număr al acestui ziar a apărut în ziua de vineri 7 decembrie 1918, deci la mai puțin de o săptămână de la Proclamarea Unirii de la 1 Decembrie 1918. Ziarul avea formatul numit mai târziu „tabloid” (27 x 40 cm), un număr de 4 pagini, periodicitatea săptămânală și a apărut, cu o singură întrerupere de o săptămână, timp de un an de zile, în total 51 de numere (2 numere în decembrie 1918 și celelalte în cursul anului 1919), până la 19 decembrie 1919. Era subintitulat „Organ oficios al Consiliului Național Român Comitatens Maramurăș”, în caseta tehnică din pagina 4 era scris: ”Editor și proprietar C.N.R.C. Maramurăș” și era redactat de doi „redactori responsabili”: dr. Vasile Kindriș și dr. Titu Doroș.

            În ceea ce privește structura publicației, aceasta era una clasică. Încă de la întâiul număr, prima pagină era ocupată în întregime de un text nesemnat de genul editorial, iar în paginile 2 – 3 erau inserate comentarii, reportaje, analize pe diferite domenii, articole de atitudine sau cu caracter cultural, poezii. Pagina 4 era consacrată de regulă știrilor, grupate pe două coloane, locale și externe, știri „Din Maramurăș” și „Din lumea mare”. 

            Valoarea documentară a acestei publicații este cu adevărat excepțională, mai cu seamă dacă avem în vedere că în cursul vremurilor, respectiv în timpul celui de Al Doilea Război Mondial, în Maramureșul intrat atunci în Ungaria horthystă, multe arhive fie că au fost duse și puse la păstrare în Ungaria în locuri necunoscute sau inaccesibile, fie că parțial au fost distruse intenționat, fie că pur și simplu s-au pierdut. Așa se face că, pentru anumite evenimente, în lipsa unor documente de arhivă, paginile aceste foi devin o sursă primară de informare de cea mai mare importanță.

            Lucrarea este realizată în condiții grafice de cea mai bună calitate la Editura Eurotip din Baia Mare, proprietate a unui vechi tipograf profesionist, dl. Pamfil Godja.