Fundația

FILIALA BAIA MARE A FUNDAȚIEI UNIVERSITARE VASILE GOLDIȘ DIN ARAD

Filiala Baia Mare a Fundației Universitare „Vasile Goldiș” din Arad este componentă a Fundației Universitare „Vasile Goldiș” Arad începând cu anul 2002. Filiala are sediul pe str. Culturii, nr.5, Baia Mare, jud. Maramureș.

Scopul filialei este constituirea unui cadru de acțiune pentru:

 • dezvoltarea relațiilor interumane prin activități specifice scopului fundației în domeniul social, de învățământ, cultural, sportiv și turism;
 • schimburi de informații și experiență prin vizite reciproce de documentare în domeniile sus menționate;
 • realizarea unor misiuni de studii și documentare în domeniile de mai sus.

Obiectivul activității filialei îl constituie:

 1. editarea de publicații și folosirea mass-mediei în vederea popularizării scopului și activității și realizărilor fundației;
 2. asigurarea de schimburi de publicații în scopul cunoașterii de către membrii fundației a preocupărilor actuale și de perspectivă;
 3. organizarea de manifestări culturale, sportive și de turism care să asigure încasări în beneficiul fundației;
 4. promovarea de acțiuni sociale de solidaritate având obiective ca ameliorarea condițiilor de viață, ajutor în caz de boală, precum și acordarea de burse, credite și donații;
 5. crearea unor fonduri sociale, în vederea atribuirii de bunuri destinate facilitării de schimburi umane, culturale și tehnice în domeniul învățământului preșcolar, preuniversitar și postliceal, precum și acțiuni umanitare în domeniul sănătății;
 6. încurajarea conlucrării profesionale și economice între parteneri de interes reciproc;
 7. efectuarea de acte de caritate, pe plan diversificat;
 8. implicarea în activități de educație și instruire în rândul elevilor diferitelor forme de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, de calificare, de perfecționare, postliceal, la distanță, universitar.

Consiliul director al filialei Baia Mare a Fundației Universitare „Vasile Goldiș” Arad este alcătuit din:

 • președinte: TĂUT Ioan Liviu
 • vicepreședinte: TRIFA Roman
 • secretar: MATKO Anca.

Activitatea Filialei Baia Mare a Fundației Universitare  „Vasile Goldiș” din Arad s-a materializat printr-o serie de conferințe și proiecte:

Conferințe și simpozioane

 • 30 noiembrie 2017: Simpozionul „99 de ani de la Marea Unire” în colaborare cu Direcţia de Cultură, împreună cu Arhivele Maramureş;
 • Noiembrie 2010-2017: desfăşuraera la Filiala Baia Mare a celor 8 ediţii a Concursului de informatică „InfoGold” pentru elevii liceelor maramureşene, în colaborare cu Rotary Club International Baia Mare, eveniment anual care face cunoscută Universitatea noastră în rândul elevilor şi a profesorilor de liceu;
 • Mai 2014-2017: Publicarea revistei „Paradigme universitare băimărene”, o publicație periodică a Universității de Vest „Vasile Goldiș” Filiala Baia Mare (http://paradigme-bm.uvvg.ro/);
 • Aprilie 2004-2017: Simpozioanele anuale ale Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, pentru toate cele 5 Programe de studiu ale Filialei Baia Mare – UVVG;
 • Aprilie 2004-2017: Simpozioanele Ştiinţifice anuale ale Filialei Baia Mare – UVVG cu titlul: „Ştiinţă şi Dezvoltare Durabilă în Nord-Vestul României”. Anul acesta (2018) va avea loc cel de-al XV-lea Simpozion, odată cu Festivităţile dedicate împlinirii a 20 de ani ai Filialei Baia Mare (19-20 aprilie 2018);
 • 11 mai 2016: Colocviul „Academia României – cel mai înalt for de Cultură şi Ştiinţă, 150 de ani de la înfiinţare” cu participarea Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” şi Direcţia Cultură a Judeţului Maramureş;
 • 15-17 mai 2014: a XXVI-a Conferinţă a Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, în colaborare cu Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu” din Bucureşti;
 • 25 noiembrie 2013: Simpozionul „România la 95 de ani de la Întregire” în colaborare cu Inspectoratul Şcolar MM şi Clubul Rotary Baia Mare;
 • 10 mai 2011: Simpozionul „ASTRA – Asociaţiunea Transilvană pentru Cultura Poporului Român, 150 de Ani de la Înfiinţare” cu participarea conducerii Despărţământului ASTRA Baia Mare, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” şi Direcţia Cultură a Judeţului Maramureş;
 • 6-8 mai 2010: Simpozionul cu participare internaţională „Necesitatea dezvoltării României pe principii durabile, ecologice” în colaborare cu Academia Română şi USAMV-Iaşi;
 • 1 martie 2010: Manifestările prilejuite de omagierea Înalt-preasfinţitului Arhiepiscop Iustinian Chira, Episcop Ortodox Român al Maramureşului şi Sătmarului, cu prilejul împlinirii a 90 de ani de viaţă;
 • 20 martie 2008: Simpozion „Ziua Mondială a Apei” în colaborare cu Instituţia Apele Române, Primăria Baia Mare şi Biblioteca Judeţeană Maramureş;
 • 9-11 noiembrie 2006: al III-lea Simpozion Naţional al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale, împreună cu Consiliul Judeţean Maramureş;
 • 25 martie 2005: Colocviul „100 de ani de Relativitate Einsteiniană. Revoluţionarea gândirii despre macro-micro-univers şi viaţă” în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Maramureş şi Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”;
 • 11-14 iunie 2004: cea de-a XXI-a Conferinţă a Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, în colaborare cu Institutul de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu” din Bucureşti.

Proiecte

 • Proiectul: Preservation and valuation the natural water resources over the Cross-border Carpathian Mountains area – AquaVita

Program: Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, Programul de cooperare transfrontalieră ENI, 2014-2020; A doua cerere de propuneri, 2017

Parteneri de proiect:

 • Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad, filiala Baia Mare
 • Consiliul județean Maramureș
 • Institutul de Comerț și Economie Uzhhorod Ucraina

Valoarea proiectului: 767.683 EUR

Stare: sub evaluare

Obiectivul proiectului: identificarea celor mai importante resurse de apă (izvoare naturale și minerale și râuri), efectuarea vizitelor la fața locului, evaluarea (în funcție de locație, debit și caracteristici), analiza (prin analiza de laborator a compoziției chimice și biologice a apei), semnalizarea (prin realizarea unei hărți cu direcții GPS) și promovarea (prin pliante, broșuri, hărți, pagini web) a aproximativ 300 de izvoare și râuri naturale / minerale în zona județului Maramureș și peste 300 de izvoare și râuri din regiunea Zakarpatia, contribuind prin acest proiect la protejarea și susținerea resurselor naturale transfrontaliere care pot contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea calității turismului în această regiune și, în consecință, la dezvoltarea socio-economică și sănătoasă a zonei.

 • Proiectul: Maramureș – Tezaur Viu în cadrul patrimoniului cultural european

Perioada: 27 Noiembrie 2014 – 30 Aprilie 2016

Cod proiect: PA 17RO13LP7/27 11 2014

Parteneri de proiect:

 • University of Akureyri din Islanda
 • Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad, filiala Baia Mare

Valoarea proiectului: 175.535,42 euro

Rezultatul proiectului: Proiectul a contribuit la îmbunătățirea imaginii a două regiuni din Islanda și România, stimulând interesul față de tradițiile multietnice specifice comunităților implicate în proiect.

http://www.maramuresmulticultural.ro

Apariții recente în presă

 • 18 aprilie 2018: Volumul aniversar „Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad. Filiala Baia Mare. Două decenii de la înfiinţare”, coordonator dr. Ioan Liviu Tăut

http://www.graiul.ro/2018/04/18/monografie-despre-universitatea-de-vest-vasile-goldis/

 

 

Filiala Baia Mare a Fundaţiei Universitare Vasile Goldiș Arad, cu sediul în  localitatea Baia Mare, str. Culturii nr. 5, județul Maramureș, codul poștal 430316, vă invită să depuneti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica pentru produsul Carte ediție jubiliara a colecției ziarului „Sfatul” finanțat de Consiliul Județean Maramureș în cadrul unui proiect cu finanțare nerambursabila.

       Documentația se poate ridica de la  sediul instituției, în intervalul orar 8-15, termenul limita de depunere a ofertei fiind 08 iunie ora 16.00.Persoana de contact Prof univ dr IUGA NICOLAE,   

Președinte

Lector univ dr TĂUT IOAN LIVIU