S  I  M  P  O  Z  I  O  N  U L   „ŞTIINŢĂ  şi  DEZVOLTARE DURABILĂ  în  NORD-VESTUL ROMANIEI

19 APRILIE 2018

 

    Continuând tradiţia anilor precedenţi, Consiliul Filialei Baia Mare al Universităţii „Vasile Goldiş” – Arad, organizează joi 19 aprilie 2018, începând cu ora 10 – Simpozionul ştiinţific: Stiinţă şi Dezvoltare Durabilă în Nord-Vestul României”.

           La această manifestare științifică, Ediția XIV-a, invităm să participe toți colegii din Universitate, cu deosebire cei din filialele de Nord-Vest:  Baia Mare, Marghita, Satu Mare și Zalău.

           Având în vedere activitatea şi preocupările dumneavoastră, vom fi onoraţi să participați cu lucrări la Simpozionul Filialei Baia Mare.

           În vederea editării Programului Simpozionului, titlul lucrărilor şi rezumatul acestora rugăm să fie trimise pe adresa „leroivpop@yahoo.com”  până la data de 10 aprilie 2018.

            Simpozionul de anul acesta se va desfăşura odată cu festivităţile împlinirii celor 20 de ani ai Filialei Baia Mare, Doamna Rector – Prof.univ.dr. Coralia COTORACI şi Domnul Preşedinte Prof.univ.dr. Aurel ARDELEAN ne vor onora cu prezenţa, drept pentru care domniile lor solicită din partea cadrelor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad şi Filialele de „Nord-Vest” o participare cât mai numeroasă.        

 S E C Ţ I U N I L E  SIMPOZIONULUI

  1.  ECONOMIE  şi  DEZVOLTARE  DURABILĂ
  2. ŞTIINŢELE  EDUCAŢIEI ( Pedagogie – Sociologie – Psihologie )  
  3. MEDIU şi SĂNĂTATE (Geografie – Ecologie – Turism – Istorie – Sănătate)
  4. DREPT  şi  FILOSOFIE

     

 I n f o – G o l d

Concursul de Informatică pentru elevii Liceelor din Maramureş

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad  FILIALA  BAIA MARE  

        Împreună cu „Rotary Club 2005 – Baia Mare” Filiala noastră a Universităţii „Vasile Goldiş” organizează anul acesta, 2018, cea de-a IX-a Ediţie a Concursului de Informatică „InfoGold” adresat elevilor Liceelor din Baia Mare  şi judeţul Maramureş.                

        Având în vedere participarea numeroasă an de an, a elevilor majorităţii liceelor, aşteptăm şi la această ediţie o participare care să demonstreze cunoştinţe cât mai bune ale elevilor noştri.

       Acordăm premianţilor, câte 16 în fiecare an, diplome şi premii în bani, şi aprecieri profesorilor de informatică, cei care-i pregătesc pe elevii participanţi.