Programe de Studii

MARKETING

 • Domeniul: Marketing
 • Specializarea: Marketing
 • Titlul acordat la absolvirea facultății: Economist licențiat
 • Forma de învățământ: IF
 • Durata studiilor pentru nivelul licență (Bachelor): 3 ani; 6 semestre alcătuite din 14 săptămâni fiecare
 • Total credite acumulate pentru a participa la examenul de licență: 180
 • Competente și ocupatii COR

 

 

CONTABILITATEA ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

 • Domeniul: Contabilitate
 • Specializarea: Contabilitate și Informatică de Gestiune
 • Titlul acordat la absolvirea facultății: Economist licențiat
 • Forma de învățământ: IF
 • Durata studiilor pentru nivelul licenta (Bachelor): 3 ani; 6 semestre alcătuite din 14 săptămâni fiecare
 • Total credite acumulate pentru a participa la examenul de licență: 180
 • Competente si ocupatii COR

 

 

MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII RURALE DURABILE

 • Domeniul: Management
 • Specializarea: Managementul dezvoltării rurale durabile
 • Titlul acordat la absolvirea facultății: Economist licențiat
 • Forma de învățământ: IF
 • Durata studiilor pentru nivelul licență (Bachelor): 3 ani; 6 semestre alcătuite din 14 săptămâni fiecare
 • Total credite acumulate pentru a participa la examenul de licență: 180

 

 

GEOGRAFIA TURISMULUI

 • Domeniul: Geografia turismului
 • Specializarea: Geografia turismului
 • Titlul acordat la absolvirea facultății: Licențiat în Geografie
 • Forma de învățământ: IF
 • Durata studiilor pentru nivelul licență (Bachelor): 3 ani; 6 semestre alcătuite din 14 săptămâni fiecare
 • Total credite acumulate pentru a participa la examenul de licență: 180

 

 

 

PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

 • Domeniul: Științele Educației
 • Specializarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar
 • Titlul acordat la absolvirea facultății: Licențiat în Științele educației
 • Forma de învățământ: IF
 • Durata studiilor pentru nivelul licență (Bachelor): 3 ani; 6 semestre alcătuite din 14 săptămâni fiecare
 • Total credite acumulate pentru a participa la examenul de licență: 180
 • Competente si ocupatii COR